Platí pouze na pracovišti Gemini Vyškov

Vyšetření žadatele o řidičský průkaz 300 Kč
Vyšetření žadatele o zbrojní průkaz 300 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro pojišťovnu 100 Kč
Pachymetrie – vyšetření tloušťky rohovky 100 Kč
Administrativní výkon odborného lékaře 100 Kč
Vyšetření pro zaměstnavatele dle seznamu výkonů 100 Kč
Přezkoušení zdravotního stavu držitele ŘP, ZP 250 Kč
Konzultace lékaře s pacientem 100 Kč