Torická čočka - může být použita pouze u oka s tzv. cylindrickou vadou - astigmatismus. Tuto vadu je možné kompenzovat i jinými metodami, jako např. arkuátní keratotomie nebo jinou vhodnou incizí. Torická čočka může být monofokální, multifokální, trifokální i fakická.

Další informace:
Typy nitroočních čoček