Celková cena je odvislá od počtu aplikovaných jednotek. Cena za jednotku je 90 Kč. Ceny jsou orientační a závisí na stavu pleti.