Další informace:
Typy nitroočních čoček

* Pro pracoviště Brno a Vyškov platí akční cena.