Článek prim. Stodůlky na téma vývoje očního lékařství za posledních 10 let. Shrnutí nejvýznamnějších změn v oboru, přiblížení nových technologií a pohled na jejich přínos pro pacienty.

Online na webu Medical Tribune.