K bezvadné náladě, všeobecné pohodě a zdaru celé akce přispělo i vlídné počasí a dobrá organizace celé akce. Dík patří za organizátory především: Mgr. Jiřímu Mikšíkovi, MUDr. Tomáši Prusenovskému a vrchní sestře Jenny Habáníkové.