Chci poděkovat za celou předoperační dobu, operační dny, pooperační péči.Všem zdravotním sestrám za starostlivou péči v dny operační, lékařkám za
operaci obou očí p. Dr. Procházkové a p. Dr. Prachařové.
Pánu primáři MUDr. Čůúvalovi, Ph.D.
Sestře recepční za za srdečný, laskavý a lidský přístup po celou dobu
mého léčení, všem srdečně díky.

S pozdravem  Konfál Ivan