Vážený pane primáři,
děkuji Vám osobně i Vašim kolegyním za skvělou profesionální péči, které se mi dostalo při operaci šedého zákalu i následných vyšetření a která jen potvrdila věhlas Vaší kliniky.
Jako laik nedokážu plně docenit přístrojovou vybavenost kliniky, ale oceňuji  Vaše schopnosti na hranici zázraku. Jako pacient vnímám především lidský přístup. Vstřícnost, vlídnost, pozornost, laskavost a empatie Vás i všech Vašich spolupracovníků je nevídaná. I tím jste výjímeční. A za to vše Vám, vážený pane primáři, moc děkuji.
Mgr. Ilona Steinerová, Zlín