Profesní charakteristika:

11.4.2001
ukončeno studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

24.10.2003
získána atestace I.stupně v oboru oftalmologie

15.9.2006
udělena ČLK Licence pro výkon soukromé praxe, výkon funkce odborného zástupce a poskytování poradenských služeb v oboru oftalmologie

12.4.2007
přiznaná MZ ČR specializovaná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru oftalmologie

22. 5. 2012
úspěšně složena zkouška před odbornou oftalmologickou komisí v Praze a získána tak „Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení v oboru oftalmologie.“

od r. 2001
zaměstnána na očním oddělení v Krajské nemocnici T. Bati:
ambulance: vitreoretinální poradna, uveální poradna, vyšetření sítnice u novorozenců
výkony: operace sklivce a sítnice, aplikace nitrooční injekce, plastiky víček, operace šedého zákalu, práce s LFK, YAG i CO2 laserem

od r. 2005
zaměstnána u oční kliniky Gemini Zlín:
ambulance: katarakta (šedý zákal), LASIK
výkony: operace šedého zákalu, LASIK femtosekundovým laserem, plastiky víček, aplikace botulotoxinu a výplňových materiálů