Oční klinika Gemini se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem v oblasti oftalmologie. Spolupracujeme s lékaři a odborníky z celého světa. Provádíme zdravotnické studie a podílíme se na projektech, které mají za účelem zkvalitnit zdravotnickou péči a vyvinout nové technologie pro budoucí generace.

 
V současné době se zabýváme následujícími projekty:

 
Realizace očního aplikátoru pro vpravování léčiva do oční rohovky
(PROJEKT EUREKA CZ LF15005)

Cílem tohoto projektu je realizace technického řešení injekčního zařízení pro aplikaci léčiva do rohovky lidského oka. V současné době neexistuje alternativa, která by podobným způsobem řešila problém aplikace léčiva do rohovky. Jedná se o jedinečnou metodu, pro kterou je potřeba vytvořit technické i technologické řešení. Tento projekt by měl přispět k tomu, abychom mohli nalézt odpovídající technologie a materiály, které by pro danou aplikaci byly vhodné.

 
 

Stenopeický otvor pro korekci presbyopie
(SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ)

Cílem projektu je vyvinout a připravit kruhovou clonu pro léčbu presbyopie a způsob její aplikace. Vytvořit produkt, který bude reprodukovatelný při tvorbě kruhové clony pro léčbu presbyopie.

 
 
Vybudovaní výzkumně inovační kapacity Gemini oční kliniky a.s. ve Zlíně
(SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ)

Projekt popisuje vybudování nového laboratorního pracoviště, tzv. výzkumně inovativní kapacity (dále jen VIK) s příslušným technologickým vybavením. Mezi výzkumné úkoly nových VIK bude vytvoření odborných pracovišť zabývajících se vytvořením implantátu pro korekci keratokonu z biosyntetického kolagenu, dále pak vývoj inovovaných tvarů nitroočních čoček na bázi hydrofobních polymerů a pracoviště pro vývoj homeopatických léčivých přípravků určených pro oční lékařství.

 
 
Výzkum a vývoj nosičů z biokompatibilního materiálu pro řízené uvolňování a transport léčiv do rohovky
(kód FV40377, SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ)

Cílem řešení projektu je vyvinout metody nasycení biokompatibilního materiálu léčivy, pro jejich následné postupné uvolňování do oční rohovky. V případě úspěšného zvládnutí výzkumu a vývoje v oblasti nosičů pro řízené uvolňování léčiv z biokompatibilního materiálu do rohovky oka by se z pohledu oftalmologické praxe jednalo o zcela originální a vysoce perspektivní léčebný prostředek pro pacienty, kteří si musí aplikovat léčbu pomocí antibiotik či jiných zdravotnických prostředků pro zdárný průběh pooperační péče a dále při jiných invazivních výkonech na oku. Jedná se zcela novou a vysoce sofistikovanou metodu, kdy pacient nebude muset pravidelně kontrolovat aplikaci léčiva, ale bude se mu samostatně uvolňovat léčivo do rohovky a tím dojde k ideálnímu zaléčení po operaci a také minimalizaci postoperačních problémů