Pan prezident obdržel od manželů Stodůlkových báseň, kterou MUDr. Stodůlková napsala pro něj na téma jazzu. Koncert amerického jazzmena byl součástí oslav narozenin pana prezidenta.