Přes 130 účastníků mohlo v hotelu Park Inn shlédnout šest velmi zajímavých přednášek, při kterých se u řečnického pultu vystřídali MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., MUDr. Eugen Butela, MUDr. Miroslava Kolář a MUDr. Markéta Jakubcová. Po odborném programu bylo pro účastníky připraveno bohaté občerstvení s poslechem příjemné hudby v podání skupiny Šajtar.