W trzyminutowym video tłumacz Andrews opisał swoje wrażenia z koncertów zoperowanej skrzypaczki i opowiedział o swoich wrażeniach po operacji.