Wzięło w nim udział ponad 300 lekarzy i przedstawicieli średniego personelu medycznego. Jednym z punktów programu były transmisje operacji w czasie rzeczywistym tzw. live surgery, nadawane między innymi z nowego oddziału kliniki w Pradze Krczu. Ordynator dr n. med. Pavla Stodůlka przeprowadził dwie transmitowane operacje: implantację soczewki fakijnej IOL oraz Femto LASIK Xtra. Ordynator kliniki w Hradcu Kralowe, prof. Pavel Rozsíval przeprowadził operację katarakty asystowaną laserem LenSx. Podczas kongresu przedstawiono 18 kazuistyk. W kulturalnej części programu wystąpił wirtuoz skrzypiec Václav Hudeček . Kolejna atrakcją było laserowe show, które zyskało wielkie uznanie uczestników kongresu.