prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Dyrektor Kliniki

Mgr. Eva Dänemark, MBA
Manadżer


MUDr. Alena Rumpová

Marie Jorda – pielęgniarka