Ordynator Stodůlka został zaproszony na prestiżowe, 38 spotkanie UKISCRS (Angielskie Towarzystwo Katarakty i Chirurgii Refrakcyjnej), gdzie zreferuje wykorzystanie laserów femtosekundowych w okulistyce na przestrzeni ostatnich 10 lat. Zjazd UKISCRS odbędzie się 12 września 2014 w Londynie.