W tym roku pierwszy raz nagranie video czeskiego chirurga okulisty zostało w ten sposób docenione przez Amerykańską Akademię Okulistyki, najbardziej respektowaną specjalistyczną organizację lekarzy okulistów. Nagranie video opisuje skomplikowaną operację laserową z wykorzystaniem lasera Victus, którą ordynator Stodůlka przeprowadził jako pierwszy na świecie. Nagrania operacji okulistycznych przygotowanych przez Dr Stodůlkę pomagają kształcić chirurgów okulistów i są doceniane na wielu kongresach międzynarodowych, podobnie zresztą jak wykłady, warsztaty i prezentacje na prestiżowych konferencjach międzynarodowych, gdzie Dr Stodůlka zaznajamia chirurgów okulistów z najnowszymi metodami operacji i procedurami, które sam opracował lub brał w udział w ich wprowadzaniu.

Odkaz na video Dr. Stodůlky na webu AAO.org

 

Uznanie przez Amerykańską Akademię Okulistyki jest dla ordynatora Stodůlki bardzo ważne, głównie w związku z wysokim prestiżem w kręgach specjalistów. Po tym wielkim sukcesie ordynatorowi Stodůlce za pośrednictwem e-mailu gratulowali przodujący okuliści, z czeskich np. prof. Pavel Rozsíval.