Wzięło w niej udział ponad 2000 specjalistów z 75 krajów, a Ordynator Stodůlka jako jeden z prelegentów tej prestiżowej konferencji, wygłosił dwa wykłady.
Ponadto, w praktyce prezentował lekarzom chirurgom z całego świata nowe metody operacyjne, które używane są w leczeniu zaćmy.
W konferencji oprócz Ordynatora Stodůlki udział wzięło dwóch lekarzy z kliniki okulistycznej Gemini. ESCRS ma obecnie ponad 5000 członków z blisko 100 krajów.