Zewnętrzne metody kriochirurgiczne (CERCLAGE, PLOMBAGE)

Metody te wykorzystywane są w terapii mniej skomplikowanych przedarciowych odwarstwień siatkówki. Mogą być łączone z aplikacją gazu do przestrzeni ciała szklistego. W naszej klinice okulistycznej używamy gazu perfluoropropan C3F8.

Pars plana witrektomia (20-gauge PPV)

Można ją też nazwać „witreoktomią z wykorzystaniemszwów” według rozmiaru cięć (0,9-7,0 mm). Przy użyciu tej techniki specjalnym szybko oscylacyjnym nożem mikrochirurgicznym (witrektomem) usuwana jest tkanka ciała szklistego. Korzystamy z dwóch podstawowych typów witrektomów – pneumatycznego oraz wysokofrekwencyjnego witrektomu elektrycznego. W trakcie operacji możliwe jest (o ile jest to potrzebne) wypełnienie komory ciała szklistego olejem silikonowym albo gazem. W trakcie operacji używamy szerokiego spektrum narzędzi witreoretinalnych. Do obrazowania pola operacyjnego używamy mikroskopu operacyjnego z szerokokątnym systemem obrazowania (BIOM) oraz narzędziem do obracania obrazu (SDI). Ta klasyczna operacja zalecana jest w przypadku wystąpienia skomplikowanych odwarstwień siatkówki, trakcyjnych odwarstwień siatkówki, skomplikowanych zmętnień ciała szklistego, przemieszczenia zarówno naturalnej, jak i sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej oraz ciężkich stanów pourazowych.

Bezszwowa pars plana witreoktomia (23 – gauge PPV)

Rozmiar cięcia wynosi 0,6 mm. Jest to mało inwazyjna technika najwyższej jakości. Operacja trwa zazwyczaj 30-40 minut. Rozmiar cięć jest na tyle mały, że nie wymaga zamykania ich szwami. Tę metodę charakteryzuje komfort oraz szybki proces gojenia. Tego typu technika zalecana jest podczas operacji plamki żółtej (otwór w plamce żółtej, błona przedsiatkówkowa, obrzęk plamki żółtej) oraz wybranych zmętnień ciała szklistego.

Bezszwowa pars plana witreoktomia (25 – gauge PPV)

Operacja bezszwowa wykonywana cięciami najmniejszych rozmiarów jest wskazana tylko w przypadku wybranych chorób. Trwa nieco dłużej niż wyżej opisana technika 23G. Decyzja o wyborze najbardziej odpowiedniego sposobu operacji zapadnie po zasięgnięciu porady u naszego chirurga okulisty.