Leczenie za pomocą zastrzyków doszklistkowych jest odpowiednie przede wszystkim dla następujących schorzeń:

  • Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – forma wysiękowa, przez co rozumie się formę z krwawieniem albo obrzękiem siatkówki
  • Proliferacyjna retinopatia cukrzycowa – konsekwencja cukrzycy
  • Hemofalmus – krew w ciele szklistym
  • Obrzęk ciała szklistego – na przykład po operacjach wewnątrzgałkowych albo w przypadku zapaleń wewnątrzgałkowych

AVASTIN jest przełomem w leczeniu wymienionych schorzeń, przede wszystkim wysiękowej formy zwyrodnienia plamki żółtej, która była do tej pory nieuleczalna. Ordynator Stodůlka wprowadził leczenie oka Avastinem w Czechach w marcu 2006 roku. Po wprowadzeniu tej nowatorskiej metody ordynator Stodůlka musiał stawić czoła oporowi ze strony środowiska specjalistów oraz niektórych praskich placówek krytykujących tę metodę. W dzisiejszych czasach Avastin jest już ogólnie uznany za skuteczną i bezpieczną formę leczenia zwyrodnienia plamki żółtej. W Republice Czeskiej leczeniu tą metodą poddały się już tysiące pacjentów.

AVASTIN (substancja czynna bewacizumab) pierwotnie przeznaczony był do hamowania rozrostu naczyń w guzach nowotworowych jelit oraz odbytu. Amerykańscy lekarze odkryli jego skuteczność w hamowaniu rozrostu naczyń w chorej siatkówce. Zatrzymanie rozrostu nowych naczyń oraz zmniejszenie wycieku z naczyń do siatkówki ma za zadanie zminimalizowanie krwawienia i obrzęku siatkówki, co często prowadzi do zahamowania rozwoju choroby lub poprawy widzenia. Wyniki leczenia wzroku Avastinem były publikowane w renomowanych światowych czasopismach naukowych oraz wygłaszane na wykładach podczas międzynarodowych kongresów.

Do oka za pomocą zastrzyku bardzo cienką igłą (0,3 mm) aplikowana jest mała ilość substancji (0,1 ml). Aplikacja jest bezbolesna, a zabieg jest przeprowadzany ambulatoryjnie po znieczuleniu oka kroplami i trwa on tylko parę chwil. Zabieg poprzedza badanie oczu nowoczesną aparaturą oraz ocena wyników badań przez lekarza, który ustali, czy stan oka jest odpowiedni do leczenia tą metodą. We wskazanych przypadkach substancja jest aplikowana do obojga oczu tego samego dnia. W celu osiągnięcia optymalnego efektu zabiegi często są powtarzane dwa do trzech razy w miesięcznych interwałach. U osób z zaawansowaną chorobą może się zdarzyć, że po jakimś czasie wystąpi konieczność powtórzenia leczenia za pomocą zastrzyków.

Po zabiegu pacjent może samodzielnie opuścić szpital a za miesiąc przyjeżdża do kliniki okulistycznej na badania kontrolne, gdzie zostanie podjęta decyzja o ewentualnym powtórzeniu zabiegu.