Schorzenia, które można leczyć za pomocą substancji czynnej Aflibercept:
- Forma wysiękowa zwyrodnienia plamki żółtej (AMD)
- Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) – obrzęk plamki (centrum ostrego widzenia dna oka) związany z retinopatią cukrzycową, w tym obrzęki oporne, które nie reagują na leczenie laserem lub leczenie chirurgiczne.
- Obrzęk plamki z niecukrzycową etiologią – obrzęki plamki związane przede wszystkim z zaburzeniami naczyniowymi siatkówki, takimi jak zamknięcia (okluzje) żył.

Czym jest substancja czynna Aflibercept?
Aflibercept jest lekiem nowej generacji z grupy anti-VEGF. Jest on rekombinowanym białkiem fuzyjnym, wiążącym czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego oraz łożyskowy czynnik wzrostu. Czynniki te stymulują postęp obrzęku lub powstawanie naczyń patologicznych w siatkówce lub pod siatkówką. Substancja czynna Aflibercept została pierwotnie zsyntetyzowana w celach terapii schorzeń oczu. W porównaniu z substancjami anti-VEGF starszej generacji, okres eliminacji Afliberceptu jest dwa razy dłuższy i częstotliwość powtarzania zastrzyków wynosi w związku z tym dwa miesiące.

Jakim sposobem podaje się substancja:
Aflibercept podaje się w zastrzykach doszklistkowych zawierających 2 mg substancji. Sam zastrzyk jest bezbolesny i wykonuje się za pomocą najcieńszej igły iniekcyjnej. Oko jest przed podaniem zastrzyku miejscowo znieczulone kroplami.

Ciąg dalszy terapii:
Miesiąc po podaniu zastrzyku ma miejsce kontrola w naszej klinice. Chirurg-okulista, który wykonał zastrzyk, decyduje o dalszym leczeniu na podstawie wyników badań ostrości widzenia i dna oka, oraz na podstawie wyników spektralnej optycznej koherentnej tomografii (OCT), ewentualnie angiografii fluoresceinowej siatkówki. W przypadku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem Aflibercept jest podawany najpierw trzy razy z jednomiesięcznymi przerwami między pojedynczymi zastrzykami, później w dwumiesięcznych interwałach.

Po zastrzyku doszklistkowym:
Po zastrzyku należy zakraplać oko zaleconymi kroplami pięć razy dziennie przez pięć dni. W przypadku pogorszenia dotychczasowej ostrości widzenia lub wyraźnego podrażnienia leczonego oka należy natychmiast skontaktować się z naszą kliniką. Zaleca się ograniczyć zwolnienie lekarskie tylko do dnia podania zastrzyku.

Możliwe powikłania po podaniu zastrzyku z substancją czynną Aflibercept:
Powikłania można dzielić na ogólne i dotyczące tylko oczu. Poważniejsze powikłania występują rzadko. Do powikłań dotyczących oczu można zaliczyć: krwotok dogałkowy, zaćmę, odwarstwienie siatkówki i infekcyjne zapalenie wnętrza gałki ocznej (endoftalmitis). Ze względu na to, że zastrzyki doszklistkowe są podawane przez doświadczonych chirurgów w sterylnym środowisku, ryzyko owych powikłań ograniczone jest do minimum. W przypadku powikłań ogólnych mówimy przede wszystkim o reakcjach alergicznych. Pacjenci z alergią powinni informować o niej lekarza przed wykonaniem zastrzyku. Pozostałe powikłania systemowe są nieznaczne – doza substancji w pojedynczych zastrzykach jest bowiem niska i są one podawane do ciała szklistego, nie do układu krwionośnego.