Zajímavé kazuistiky neboli přednášky konkrétních lékařských případů zazněly v sále paláce Žofín z úst očních lékařů.  Většinou to byli chirurgové oční kliniky Gemini a fakultních nemocnic, kteří přednášeli přítomným v sále o zajímavých a komplikovaných očních operacích a nemocech. Kromě českých lékařů se za přednáškovým pultem objevili i jejich slovenští a italští kolegové. Jednomu z nich, profesoru Robertu Belluccimu, předal během odpoledního programu primář oční kliniky Gemini Pavel Stodůlka cenu za celoživotní přínos oční medicíně.

Součástí programu byla také živě vysílaná diskuse primáře Stodůlky s chirurgy z Itálie, Irska, Rakouska, Francie a USA.