V 17 hodin se všichni zúčastnění přesunuli na Mírové náměstí, kde se pro ně slavnostně otvírala Městská klubovna. Sponzorem slavnostního otevření byla právě klinika Gemini.