Pacientom bol operovaný šedý zákal najmodernejšou laserovou metódou s použitím lasera VICTUS. Operácie sivého zákalu týmto laserom vykonáva očná klinika Gemini už od začiatku roku 2012, kedy sa stala prvým európskym pracoviskom využívajúcim laser VICTUS. Vďaka rozsiahlym skúsenostiam je prim. Stodůlka vyhľadávaným odborníkom a o problematike laserových operácií sivého zákalu publikuje a prednáša po celom svete.

Klinika Gemini je tiež častým cieľom zahraničných lekárov, ktorí sa chcú s novou technológiou zoznámiť, prípadne nákup lasera sami zvažujú. Laser VICTUS sa okrem operácií sivého zákalu používa tiež pri operáciách očných chýb.