Začiatkom júna 2014 navštívil zlínske pracovisko očnej kliniky Gemini Dr Jamal Al Kandara – očný chirurg z Kuvajtu. Zaujímal sa predovšetkým o skúsenosti prim Stodůlky s operáciami sivého zákalu laserom VICTUS, ktoré sa v Gemini vykonáva už od februára 2012. Vďaka tomu, že klinika Gemini ako jediná v Európe disponuje hneď dvoma lasermi VICTUS, je počet vykonaných operácií najvyššií na svete. O rozsiahlych skúsenostiach s laserovými operáciami sivého zákalu prednáša prim Stodůlka po celom svete.