MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
Prednosta kliniky

MUDr. Justyna Krowicka
Primárka a operatérka

Miroslava Fiziová
Vrchná sestra


MUDr. Pavel Šmehlík

MUDr. Jiří Kačmař

MUDr. Tomasz Wilczynski

MUDr. Ivana Kubindová

MUDr. Sivlie Lachovská

MUDr. Andrea Malcherová

MUDr. Flavian Marcin

MUDr. Michaela Vojtíková

MUDr. Katarzyna Vlčková