prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Prednosta kliniky
Osobné stránky

prim. MUDr. Ján Čúvala, Ph.D.
Primár

MUDr. Jitka Procházková
Zástupkyňa primára

Věra Stránská
Vrchná sestra


MUDr. Petra Pašová

MUDr. Štěpánka Slouková