prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Prednosta kliniky a primár
Osobné stránky

prim. MUDr. Pavel Čejka
Zástupca prednostu,
primár sietnicového centra

Ivana Kročilová
Hlavná sestra


MUDr. Ján Čúvala, Ph.D.

MUDr. Jarmila Dančová

MUDr. Monika Horáčková, Ph.D.

MUDr. Martina Kolářová

MUDr. Dalibor Cholevík

MUDr. Roman Kozmík

MUDr. Kateřina Klimešová

MUDr. Zuzana Koželová

MUDr. Michaela Netuková
 
MUDr. Anna Macková

MUDr. Jaroslav Polišenský, FEBO
 
MUDr. Zdena Nováčková

MUDr. Tomáš Prusenovský

MUDr. Silvie Ovesná

MUDr. Vít Stokláska

MUDr. Veronika Stegmannová

MUDr. Petra Uhlářová
 
MUDr. Pavla Škrabalová
 
MUDr. Jana Šustková