Jej radosť z návratu zraku, ktorá je určite väčšia, ako bol strach zo samotnej operácie, bola odmenou pre celý tím prím. Stodůlky. Ten pani Zdenku operoval na klinike Gemini v Zlíne. Operácia sivého zákalu je natoľko šetrná, že ju bez problémov zvládajú aj pacienti vysokého veku. V roku 2011 operoval prím. Stodůlka sivý zákal pacientke, ktorá mala v čase operácie 106 rokov. Po zákroku videla bez okuliarov do diaľky aj na čítanie a určitú dobu bola najstarším občanom Českej republiky.

Video