Trifokálna šošovka prináša ostré videnie na krátke, stredné aj dlhé vzdialenosti. Čítanie, práca s počítačom, šoférovanie a ďalšie bežné činnosti je možné vykonávať bez okuliarov. Operáciu sivého zákalu je možné urobiť s využitím laseru, čo prispieva k bezpečnosti a šetrnosti zákroku. Ako prvé pracovisko v Európe vykonáva očná klinika Gemini od februára 2012 laserové operácie sivého zákalu s využitím femtosekundového laseru Victus.