Od augusta 2013 prevádzkuje očná klinika Gemini najrýchlejší laser pre operácie očných chýb na svete – Amaris 1050RS. Bol uvedený do prevádzky ako prvý v Európe a tretí na svete (Hongkong a Oman).Laser umiestni na oko za jednu sekundu viac než 1000 laserových bodov, čo je pre porovnanie 4x viac ako laser Zeiss MEL80 alebo 2x viac ako lasery Alcon Wavelight. Vyššia rýchlosť vedie k skráteniu celého zákroku. Toto zrýchlenie prináša ďalšie zvýšenie bezpečnosti a šetrnosti operácie tým, že oko nie je v priebehu operácie tak dlho vystavené pôsobeniu okolitého prostredia. Doterajší laser mal len 75% rýchlosti nového lasera Amaris 1050.

Laser registruje mikropohyby oka počas operácie v šiestich smeroch, a tiež priebežne kompenzuje ich vplyv na presnosť prebiehajúceho laserového zákroku. Kompenzácia vplyvu pohybov oka je ďalej vylepšená o funkciu analýzy predpokladaných pohybov v najbližších okamihoch. Laser vyhodnocuje všetky pohyby oka a vytvára matematický model, na základe ktorého je schopný predvídať, aký ďalší pohyb oka bude bezprostredne nasledovať. S určitým predstihom sa teda vopred pripravuje na predpokladané nasledujúce korekcie pohybov oka. Laserom možno odstrániť všetky očné chyby ako krátkozrakosť , ďalekozrakosť a astigmatizmus. Očná klinika Gemini je tak najlepšie vybaveným pracoviskom pre laserové operácie v ČR.