Čítajte bez okuliarov vďaka mikroskopickej šošovke

Pomocou mikrošošovky je teraz možné odstrániť aj tzv. plachozrakosť, teda potrebu okuliarov na čítanie, ktorá sa často objavuje vo veku nad 40 rokov. Mikroskopická šošovka do oka, tzv. kvapka rosy, má priemer 2 mm a hrúbku 30 mikrometrov.

Plachozrakosť

Plachozrakosť (presbyopia) sa spravidla objavuje vo vyššom veku a prejavuje sa stratou schopnosti oka zaostrovať nablízko. Často prichádza po štyridsiatom roku veku, a to aj u ľudí, ktorí celý život dobre videli bez okuliarov. Veľké pokroky v oftalmológii teraz dovoľujú pacientom zvoliť si rohovkové implantáty pre korekciu presybopie (plachozrakosti). V porovnaní s inými metódami pre kompenzáciu okuliarov na čítanie a kontaktných šošoviek je mikrošošovka bezpečná a efektívna. A čo je najdôležitejšie, mikrošošovky je možné ľahko odstrániť a nahradiť, napríklad u pacientov, ktorých presbyopia sa zvýšila a potrebujú inú hodnotu dioptrickej korekcie.

Kvapka rosy

Kvapka rosy (Presbia Flexivue Microlens) sa implantuje spravidla len do jedného oka. Femtosekundovým laserom sa v rohovke vytvorí vrecko, do ktorej očný chirurg vloží mikrošošovky. Ambulantný zákrok trvá zvyčajne okolo 10 minút.