• Cena operácie je refundovaná poisťovňou (VšZP, Dôvera, Union). Priplácate si len za šošovky, alebo operáciu šedého zákalu laserom.
  • Všetky predoperačné vyšetrenia aj operácie prebiehajú v jeden deň.
  • Operácia prebieha ambulantne a trvá cca 20 minút.
  • Oko je znecitlivené iba kvapkami (nie je potrebná aplikácia injekciami ani celková anestéza), po operácii pacient odchádza domov a vidí lepšie už niekoľko hodín po operácii.
  • Doba rekonvalescencie je krátka.
  • Vykonávame nekrvavé bezstehové operácie mikrorezom – rýchle hojenie, vysoká kvalita videnia.
  • Aplikujeme vnútroočné šošovky najvyššej kvality.
  • Predoperačné vyšetrenia prebiehajú na najmodernejších prístrojoch.
  • Pre maximálnu kvalitu a bezpečnosť očných operácií je Vám k dispozícii špičkový tím skúsených lekárov.
  • Ponúkame operácie a vyšetrenia aj cez víkend.