CAPSULASER , tak se laser představený primářem Stodůlkou jmenuje, se používá na začátku operace šedého zákalu, pomáhá při přípravě k odstranění zakalené lidské čočky. Jedná se o první krok při operaci, kdy je zakalená čočka, která znemožňuje pacientovi vidění, nahrazena čočkou novou umělou. Více o šedém zákalu.