Přítomní si vyslechli krátkou přednášku prim. Stodůlky o nejnovějších trendech v oční chirurgii s důrazem na současné možnosti laserových operací očních vad. Hosté měli také možnost prohlédnout si prostory oční praxe, seznámit se s lékařskými přístroji a pokládat otázky očním specialistům. Kromě prim. Stodůlky odpovídal i Dr. Týnovský, s nímž se klienti vídeňského pracoviště také mohou při vyšetření nebo operaci setkat.