Prof. MUDr. Václav Vejdovský DrSc. (1896-1977) byl zakladatel oční kliniky Univerzity Palackého v Olomouci, v jejímž čele stál 42 let. Patří mezi nejvýznamnější postavy české oftalmologie 20. století. Paní Marie, bývalá zdravotní sestra v olomoucké nemocnici, zavzpomínala s prim. Stodůlkou na dobu, kdy byla spolupracovnicí prof. Vejdovského.