Stejný postup použil v loňském roce prim. Stodůlka na klinice Gemini a vrátil zrak pacientce, která byla slepá šestnáct let. Nyní však již prim. Stodůlka používá modernější postup – implantaci umělé rohovky, viz zpráva níže.

Zdroj: článek o operaci na webu USA TODAY.
Další informace o stejné operaci v Gemini – článek v časopisu Visionář.