Odchlípení sítnice

  • rhegmatogenní odchlípení sítnice (odchlípení sítnice s trhlinou)
  • trakční odchlípení sítnice (odchlípení komplikující např. diabetickou retinopatii, poúrazové stavy apod.)
  • exsudativní odchlípení sítnice – ve vybraných případech u nitroočních nádorů

Zkalení sklivce

  • krvácení do sklivce (nejčastěji u diabetické retinopatie a uzávěrů cév sítnice)
  • obtěžující sklivcové zákaly způsobené stárnutím sklivce
  • synchisis scintilans a asteroidní hyalóza (zvláštní typy sklivcových zákalů neznámého původu)
  • zkalení sklivce zánětlivého původu (infekční i neinfekční etiologie)

Těžké změny očního pozadí u diabetika s krvácením do sklivce

Choroby vitreomakulární junkce (rozhraní mezi sklivcem a centrem ostrého vidění sítnice – makulou)

  • makulární díra
  • epimakulární membrána
  • makulární edém (otok centra ostrého vidění sítnice) způsobený vitreomakulární trakcí (tahem sklivce a sklivcových membrán za sítnici centra ostrého vidění)

Epimakulární membrána na řezu sítnicí

Luxace (posun) naturální nebo umělé nitrooční čočky do sklivce

Doprovází oční úrazy nebo komplikuje operaci šedého zákalu.