Diagnostika onemocnění sítnice a sklivce – vitreoretinální centrum Gemini

Fluorescenční angiografie

Diagnostická metoda, která zobrazuje cirkulaci krevní oběh sítnice. Využívá se k diagnostice cévních onemocnění sítnice jako například diabetická retinopatie, uzávěry arterií nebo žil sítnice, vrozená nebo získaná degenerativní onemocnění sítnice, nitrooční nádory. Fluorescenční angiografii provádíme nejmodernějším přístrojem Spectralis HRA.

Fluorescenční angiografie u idiopatické epimakulární membrány

Indocyaninová angiografie

Angiografická metoda sloužící k diagnostice a sledování poruch cirkulace cévnatky (choroidey). Nejčastěji je využívána při vyšetření některých typů vlhké formy věkem podmíněné makulární degenerace.

Autofluorescence fundu

Vyšetření, které odhalí stupeň nahromadění lipofuscinu v buňkách retinálního pigmentového epitelu. Lipofuscin je pigment který se ve zvýšené míře vyskytuje v sítnici věkem podmíněné makulární degenerace a celé řady dalších degenerativních onemocnění sítnice. K vyšetření autufluorescence fundu používáme konfokální skenovací laserový oftalmoskop Spectralis HRA.

Spektrální optická koherenční tomografie (SOCT)

Nejmodernější laserová metoda, která umožňuje zobrazení struktury sítnice s vysokou rozlišovací schopností 3 µm formou „optického řezu“. Vyšetření je rychlé, bezkontaktní a bez nutnosti rozšíření zornice. Doménou SOCT jsou především choroby centra ostrého vidění (makuly) – věkem podmíněná makulární degenerace, makulární edémy různé etiologie, makulámí díra, epimakulární membrány. SOCT umožňuje vytvořit podrobnou mapu tloušťky a povrchu sítnice makuly tzv. retinální topografii. Vyšetření na SOCT lze libovolně opakovat a sledovat anatomické změny sítnice makuly v čase. Naše klinika disponuje jedním z nejmodernějších SOCT přístrojů – Heidelberg Spectralis OCT v kombinaci s konfokálním laserovým snímacím angiografickým systémem Spectralis HRA.

Snímek ze spektrální OCT / SLO u pacientky s edémem makuly
komplikujícího jamku terče zrakového nervu.