Oftalmologické indikace k léčbě pomocí účinné látky Aflibercept:

  • Vlhká forma věkem podmíněné makulární degenerace (exudativní VPMD)
  • Diabetický makulární edém – otok makuly (centrum ostrého vidění očního pozadí) u diabetické retinopatie, včetně otoků rezistentních, nereagujících na laserovou nebo chirurgickou léčbu.
  • Makulární edém nediabetické etiologie – jedná se otoky makuly především u cévních poruch sítnice jako jsou uzávěry žil tzv. venózní okluze.

Co je účinná látka Aflibercept?

Aflibercept je lék nové generace ze skupiny anti-VEGF. Jedná se o rekombinantní fúzní bílkovinu, která váže vaskulární endoteliální růstový faktor a placentární růstový faktor. Oba tyto faktory stimulují rozvoj otoku nebo tvorbu patologických cév v sítnici nebo pod sítnicí. Účinná látka Aflibercept byla primárně vyvinuta pro terapii očních onemocnění. V porovnání s jinými anti-VEGF preparáty starší generace má tato dvakrát delší eliminační čas a tedy frekvence opakování injekcí jsou 2 měsíce.

Jak se látka aplikuje:

Aflibercept se aplikuje ve formě nitrooční injekce do sklivce v dávce 2 mg. Vlastní aplikace je bezbolestná, aplikuje se nejtenčí injekční jehlou po předchozí přípravě oka kapkami lokálního anestetika.

Další průběh terapie:

Měsíc po aplikaci následuje kontrola na naší klinice. O dalším průběhu léčby rozhoduje oční chirurg, který injekci aplikoval, a to na podkladě vyšetření zrakové ostrosti, oftalmoskopického nálezu na očním pozadí a výsledku spektrální optické koherentní tomografie event. fluorescenční angiografie sítnice. U věkem podmíněné makulární degenerace jsou injekce nejprve aplikovány ve třech po sobě jdoucích měsíčních intervalech, později pak ve standardním intervalu dvou měsíců.

Režim po nitrooční injekci:

Po aplikaci je nutné do oka kapat předepsané kapky 5xdenně po dobu 5 dnů. V případě zhoršení dosavadní zrakové ostrosti nebo výrazného podráždění léčeného oka ihned kontaktujte naší kliniku. Pracovní neschopnost doporučujeme omezit jen na den aplikace.

Možné komplikace po aplikaci injekce s účinnou látkou Aflibercept:

Komplikace lze rozdělit na celkové a oční. Jakékoliv závažnější komplikace jsou vzácné. Oční komplikace zahrnují nitrooční krvácení, šedý zákal, odchlípení sítnice a nitrooční infekční zánět tzv. endoftalmitidu. Vzhledem k tomu, že nitrooční injekci aplikuje zkušený oční chirurg za sterilních podmínek, jsou tato rizika redukována na minimum. Z celkových komplikací je to především alergická reakce. Pokud trpíte alergií, informujte o ní lékaře před aplikací. Ostatní systémové komplikace jsou vzhledem k nízké dávce této látky a skutečnosti, že je aplikován do sklivce a nikoliv do krevního oběhu, mizivé.