Oční klinika Gemini nabízí firmám slevové karty pro jejich zaměstnance. Výše slevy je předmětem dohody. Máte -li zájem nabídnout tuto výhodu svým zaměstnancům, kontaktujte nás prosím na adrese marketing@gemini.cz.

Zaměstnanecká karta opravňuje k čerpání slev z cen služeb oční kliniky Gemini. Tyto slevy není možné kombinovat s dalšími zvýhodněnými nabídkami. Karta je přenosná a její platnost není časově omezená.

Čerpání slev je možné pouze v případě zákroků, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami. Jedná se například o tyto zákroky a služby:

Čerpání slevy je podmíněno předložením karty při návštěvě kteréhokoliv pracoviště oční kliniky Gemini.

V případě dotazů můžete využít telefonní číslo informačního centra 577 202 202 nebo e-mail info@gemini.cz.

Klinika Gemini si vyhrazuje právo vyloučit některé termíny zákroků z této nabídky.