• ultrazvuková operace šedého zákalu mikrořezem
  • základní typ monofokální nitrooční čočky hrazený ZP

Další informace:
Typy nitroočních čoček