LASIK femtosekundovým laserem Crystal Line

Crystal Line – nejrychlejší a nejjemnější laser na vytvoření tenké vrstvičky zvané lamela, která při operaci LASIK zajišťuje pooperační bezbolestnost, vyrábí Švýcarská firma Ziemer. Všechny ostatní lasery pro tento účel vyráběné ve světě mají frekvenci v řádu stovek Hz a energii pulsu v řádu mJ. Lasery Ziemer jako jediné jsou řádově rychlejší (frekvence v řádu MHz) a řádově jemnější (energie pulsu v řádu nJ).

Doživotní záruka

Doživotní záruka po laserové oční operaci metodou LASIK femtosekundovým laserem Crystal Line a laserem 6D je uplatňována jako součást standardní péče klientům oční kliniky GEMINI. Velmi si vážíme důvěry, se kterou k nám klienti přicházejí na operaci, a považujeme za samozřejmou naši povinnost být jim kdykoliv v budoucnu nápomocni radou i následnou péčí. Ve většině případů je možno očekávat korekci zrakové vady v takovém rozsahu, že klient/ka již brýle nebo kontaktní čočky dále nepotřebuje. Výjimečně u případů se složitějšími vadami zraku, tenčí rohovkou, některých očních nemocí, při sušším oku nebo u starších osob toho dosáhnout nelze. Pak lze po konzultaci s lékařem navrhnout řešení, které zbaví klienta brýlí jen částečně.

Pokud lékař kliniky Gemini kdykoliv po operaci doporučí její opakování stejným způsobem a vybavením, bude klientovi nabídnuto bezplatně. Vždy bude brán prvořadý ohled na zdraví klienta a bezpečnost každého opakovaného zákroku.

Je nezbytné, aby prvotní operace, jakož i další zákroky byly prováděny výhradně na pracovištích oční kliniky Gemini. V případě, že klient podstoupí operaci na jiném očním pracovišti, nelze již další bezplatnou péči v Gemini uplatňovat. Toto se nevztahuje na případy akutní péče.

Zároveň je nutné, aby klient zodpovědně dodržoval pooperační režim, který mu určili a vysvětlili odborníci na klinice Gemini. Velmi záleží na přesném dodržování medikace a termínů vyšetření, jakož i na striktním dodržování všech pooperačních omezení. Jejich porušování vede nejenom ke ztrátě záruky, ale především může vést k nevratnému poškození zraku.

V rámci doživotní záruky jsou zdarma poskytována veškerá vyšetření zraku související s provedenou laserovou operací.

Na co se doživotní záruka nevztahuje nebo co vede k jejímu zániku:

  1. Jakýkoliv úraz oka, vedoucí ke ztrátě, či zhoršení vidění nebo změně stavu rohovky.
  2. Jakékoliv onemocnění zraku, které se projevilo v době až po prvotní laserové operaci a nebylo při předoperačním vyšetření zjištěno (šedý nebo zelený zákal, presbyopie, zánět...)
  3. Jakákoliv další celková onemocnění, prodělaná až po prvotní laserové operaci (např. cukrovka, epilepsie, revmatoidní artritida nebo jiná autoimunitní onemocnění), která se mohou projevit na očích.
  4. Stavy rohovky (např. tloušťka nebo zakřivení, suchost), které již další bezpečnou laserovou operaci neumožňují. Zjevné porušení pooperačního režimu či vynechání předepsaných kontrol. Pooperační zásahy do oka provedené jinde, než na klinikách Gemini.

Doživotní záruku může klient/ka bezplatně uplatnit kdykoli v budoucnu jako následnou péči po laserové operaci metodou LASIK femtosekundovým laserem Crystal Line nebo 6D laserem za předpokladu, že bude tato metoda i nadále na oční klinice Gemini využívána.