V prílohe venovanej klinickým skúsenostiam s laserovou metódou LASIK RELEX SMILE vyšli príspevky popredných odborníkov. Oční chirurgovia z rôznych kliník po celom svete v článkoch sumarizujú doterajšie praktické skúsenosti so šetrnou metódou na korekciu krátkozrakosti, ktorá sa vykonáva pomocou jediného laseru ZEISS VisuMax a nevytvára sa pri nej rohovková lamela.

Článok prím. Stodůlky poukazuje nielen na odborné a technické aspekty, ale upozorňuje aj na výhody vyplývajúce z možnosti ponúknuť pacientom viac operačných metód. Vďaka internetu a sociálnym sieťam sú dnes záujemcovia o očné operácie dobre informovaní a znalí všetkých dostupných možností. Metóda LASIK RELEX SMILE je pre pacientov atraktívna predovšetkým vďaka šetrnosti a rýchlosti. Napriek tomu však nie je vhodná pre každého – neumožňuje korigovať ďalekozrakosť (horšie videnie do blízka, plusové dioptrie) a úlohu hrá tiež počet dioptrií.

Vďaka rozsiahlym skúsenostiam a modernému technickému vybaveniu je na klinikách Gemini možné ponúknuť vždy najlepší možný zákrok pre každého pacienta – či už práve metódou LASIK RELEX SMILE alebo inými laserovými metódami, napr. LASIK s použitím 6D LASERA.

Článok zo stiahnutia (PDF, v angličtine)