prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Prednosta kliniky
Osobné stránky

MUDr. Simona Šťastná
Vedúca lékárka

MUDr. René Šiška
Zástupca vedúcej lekárky

Daniela Pilsová
Vrchná sestra

Lekári operatéri

Lekári


MUDr. Petr Bartoška
 
MUDr. Karolina Čermáková