MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D., FEBOS-CR
Prednosta kliniky

MUDr. Dalibor Cholevík, Ph.D.
Primár a operatér

MUDr. Katarzyna Vlčková
Zástupkyňa primára

Lenka Kozárová
Vrchná sestra


MUDr. Markéta Krausová

MUDr. Jiří Kačmař

MUDr. Kateřina Šinclová

MUDr. Miroslava Kolář

MUDr. Petra Uhlářová

MUDr. Petr Kristian

MUDr. Ivana Kubindová

MUDr. Andrea Malcherová

MUDr. Michaela Vojtíková