prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Prednosta kliniky
Osobné stránky

Doc. MUDr. Drahomíra Baráková, CSc.
Primárka

MUDr. Darina Bujalková
Zástupca primárky

MUDr. Robert Kadlec
Vedúci lekár sietnicového centra

Bc. Květoslava Schreibová
Vrchná sestra


Prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

MUDr. Denisa Darsová, Ph.D.

MUDr. Ján Čúvala, Ph.D.

MUDr. Dana Garajová

MUDr. Monika Horáčková

MUDr. Andrea Nováková

MUDr. Martina Veselá, Ph.D., FEBO

MUDr. Lucie Němcová

MUDr. Martina Šajdíková

MUDr. Jakub Toman

MUDr. Zuzana Vavreková