Je to prvýkrát tento rok, kedy bolo video českého očného chirurga takto ocenené Americkou oftalmologickou Akadémiou, najviac rešpektovanou odbornou spoločnosťou očných lekárov. Video popisuje zložitú laserovú operáciu, ktorú laserom Victus vykonal dr. Stodůlka ako prvý na svete. Videá o očných operáciách   z produkcie Dr. Stodůlky slúžia na vzdelávanie očných chirurgov a sú oceňované na mnohých medzinárodných kongresoch. Rovnako tak  aj jeho prednášky, workshopy a prezentácie na prestížnych medzinárodných konferenciách, kde Dr. Stodůlka zoznamuje očných chirurov s najnovšími operačnými metódami a postupmi, ktoré sám vyvinul alebo sa na ich zavedení podieľal.

Odkaz na video Dr. Stodůlky na webu AAO.org

 

Ocenenie od Americkej Oftalmologickej Akadémie si primár Stodůlka veľmi váži pre vysokú prestíž v odborných kruhoch. K tomuto veľkému úspechu prim. Stodůlky mu bezprostredne potom, prostredníctvom emailu gratulovali niektorí poprední oftalmológovia, z tých českých napr. prof. Pavel Rozsíval.