prim. MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D.
Prednosta kliniky

Mgr. Eva Dänemark, MBA
Manažérka


MUDr. Alena Rumpová

Marie Jorda – zdravotná sestra