Prim. Stodůlka spoločne s dánskym kolegom predsedal přednáškovému bloku. Predniesol tiež prvý príspevok sumarizujúci súčasné možnosti a postupy v laserovej chirurgii očných vád a sivého zákalu. Na záver bloku prím. Stodůlka prednášal o tzv. pevnočasticových laseroch.

Prim. Stodůlka zaviedol v Českej republike väčšinu laserových metód na odstránenie dioptrií (LASIK, epi-LASIK, Femto-LASIK) a tiež na operácie sivého zákalu. Očná klinika Gemini sa v roku 2012 stala prvým európskym pracoviskom využívajúcim v bežnej klinickej praxi femtosekundový laser Victus na operácie sivého zákalu a ďalšie zákroky. Klinika Gemini má okrem siedmich českých pracovísk tiež pracoviská v rakúskej Viedni.