Do odborného programu prestížnej akcie konanej v Las Vegas v štáte Nevada prispel prim. Stodůlka dvomi prednáškami. Na kongrese, ISRS (International Society for Refractive Surgery – Medzinárodná spoločnosť pre refrakčnú chirurgiu) prezentoval v americkej premiére prednášku o novom lasere CapsuLaser, ktorý sa používa pri operácii sivého zákalu. Bol vyvinutý v Kalifornii a prvýkrát použitý pri operáciách katarakty na klinike Gemini. Prednáška vzbudila veľký záujem.

Okrem toho bol prim. Stodůlka spoločne s vybranými svetovými chirurgami prednášajúcim v paneli v kurze o zložitých laserových operáciách šošovky. Súčasťou kurzu bolo udelenie prestížnej Barraquerovej ceny za prínos očnej chirurgii americkému očnému chirurgovi Ericovi Donnenfeldovi.

V nedeľu 15. novembra sa prim. Stodůlka so synom Jiřím zúčastnili päťkilometrového benefičného behu Run for Vision, ktorý bol súčasťou sprievodného programu konferencie. Jiří Stodůlka vo svojej kategórii zvíťazil.